fredag 18 mars 2016

Skolskjuts till vilken skola?Centerpartiet har lämnat in motionen nedan, eftersom vi tycker att Fritt Skolval är viktigt. Och vi vill behålla alla Ytterskolorna!
MOTION
Vald skola som basskola
Till KF 2016-03-29
Ge elever rätt till skolskjuts till den skolan där de antagits.
Fritt skolval är något som Centerpartiet värnar om, möjligheten att välja vilken skola man vill gå i är en rättighet. Men det finns i nuvarande skolskjutsregler en begränsande faktor.
Möjligheten att erhålla skolskjuts styrs av elevens basskola, vilket är den skola inom kommunen som ligger närmast elevens hem. I nuvarande regler för skolskjuts till annan vald skola får kostnaden ej överstiga kostnaden för skjuts till basskolan.
Förändring kommer att ske inom kollektivtrafiken under hösten, busskorten kommer att gälla för resa inom hela kommunen.

För att leva upp till Fritt Skolval föreslår Centerpartiet:
Att vald skola där eleven blivit antagen, är elevens basskola.
Skolskjuts beräknas därefter från hemmet till basskolan. Bör träda i kraft höstterminen 2016.

För Centerpartiet i Gnesta kommun
2016-03-15
Håkan Ekstrand  
Ingalill Fredriksson  
Lill Björk   
Erik Grankvist

Inga kommentarer: