tisdag 22 mars 2016

Någon som är förvånad över badhusbyggen?

Badhusombyggnaden i Gnesta administreras av vårt kommunägda bolag Gnesta Fastighets AB. På senaste kommunstyrelsen fick jag klart för mej att jag, trots att kommunstyrelsens ledamöter har uppsiktsplikt över nämnder och de kommunala bolagen, inte har ansvar för den eventuella kostnadsfördyringen på Gnestas simhall. Eller "Freja Sportcenter" som det numera heter.
Men vi fick också veta på kommunstyrelsen att den hyra som Gnesta kommun ska betala till Gnesta Förvaltnings AB inte i nuläget tros höjas, utan den ursprungliga hyresnivån kvarstår för badhuset.

Inga kommentarer: