lördag 5 mars 2016

”Skapa en Familjecentral med Öppen förskola.”För oss i Centerpartiet är det självklart att det även i vår kommun ska öppnas en Familjecentral. Därför blev jag väldigt besviken och bestört när jag upptäckte att den nuvarande majoriteten i Gnesta kommun, socialdemokrater och moderater inte ens nämner Familjecentralen i årets Framtidsplan.

Jo, de säger:
”Förvaltningens del av kostnaden för en familjecentral har i år tagits bort ur budgeten då den inte beräknas komma igång 2016.”
Jag kan inte tyda skrivningen på något annat sätt än att Majoriteten inte tänker jobba för att Gnesta kommun ska få en Familjecentral 2016.

* Landstinget har i uppdrag att tillsammans med Sörmlands kommuner öppna Familjecentraler i ALLA kommuner.
Som det ser ut nu kommer alla kommuner UTOM GNESTA ha Familjecentraler vid 2016 års utgång ... eftersom Gnesta kommun inte verkar jobba med frågan!

Ska det vara så?

Här nedan klipp från nätet:
Vad är en familjecentral?
En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral bör minst innehålla mödrahälsovård barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.
Forskning visar att vänner och socialt nätverk är väsentligt för barns hälsa. Att barns hälsa hänger samman med hur familjen och då speciellt mamman mår vet man också. 
Genom familjecentralerna byggs en struktur för att stärka kända friskfaktorer för de yngre barnen.

Historik
Familjecentralstanken är inte ny. Tankarna på ett nära samarbete mellan medicinska och sociala insatser för blivande föräldrar och för små barn och deras föräldrar, fanns redan på 1960-talet.

 Flera statliga utredningar och betänkanden under slutet av 60-talet och början av 70-talet föreslog samarbete mellan och samlokalisering av mödra- och barnhälsovården samt socialtjänstens individ- och familjeomsorg.
På socialstyrelsens initiativ startades en rad försöksverksamheter runt om i landet. Bland annat en familjecentral i Flemingsberg 1974.


Inga kommentarer: