torsdag 11 februari 2010

Hur bjuder man upp?

Framtidsmöte med stjärnhovsbor i Stjärnhov och Sörmlands läns Landsting som är värd för ett möte där de ska ha dialog om satelitmottagningarnas framtid … i landstingssalen. Två helt olika sätt att bjuda upp …

Intresserade, var i går inbjudna till Gryts Föreningshus i Stjärnhov. Politiker och kommunala tjänstemän var på plats … och jag tycker att mötet, på stjärnhovsbornas hemmaplan, blev en dialog … när den är som bäst.

Nyinflyttade, återflyttade och de som bott länge i samhället hade idéer och förslag om stort och smått. Allt startade i en bra anda med att Lars ville återuppta det byalag som tidigare funnits. Någon pratade om nätverk och det var även den kommunala tanken, att blida en arbetsgrupp med Stjärnhovsbor och tjänstemän från kommunen för att utveckla Stjärnhov.

Läs här, från kommunens hemsida, om mötet och en del av det som togs upp.

Och så var det Landstinget … … som vill föra dialog! om landstingets närvaro på landsbygden och i olika stadsdelar. Man bjuder då in länspensionärsrådet och länshandikapprådet, för att på hemmaplan i landstingssalen föra denna dialog.

Läs Inger Fredrikssons blogg …

Gårdagens Framtidsmöte var det första i en rad dialog-möten. Om en månad är vi i Björnlunda och därefter Laxne. Det känns som starten på något stort … där vi alla ska känna oss som vi bor i samma kommun. Alla ska känna sig lyssnade på och alla ska känna att de får sin del av den gemensamma kakan.

Inga kommentarer: