måndag 22 februari 2010

Ska vi virka varsin mössa?

Tänk! En hel nation i blå/gula mössor.
Vi skulle bli varma i själen och glada av att titta på varandra.
Vilket bra samtalsämne ...

Tack ... Eva Christensson ... för att du virkat ... denna trevliga mössa .... som vi alla nu kan använda ... från norr till söder ... Tack ... för att du virkade DEN!

Inga kommentarer: