fredag 13 september 2013

Alla pendeltåg med i nya tidtabellen ...Visst är det fredagen den 13:e i dag ... inte när det gäller själva nyheten, utan hur den kom med fördröjning ...! Enligt mailet sändes den från kommunen i går 03.55 ... och kom fram till Hallebro i dag 14.50,, Jippi!!!

Klippt direkt från Gnesta kommuns Hemsida:
Nu finns alla pendeltåg med i förslaget till ny tidtabell från Trafikverket. Inga avgångar försvinner i höst när de nya operatörerna kör igång vilket var fallet i ett tidigare förslag. Vi har alltså räddat alla avgångar. Fortfarande finns dock en viss osäkerhet fram till den 20 september då slutligt beslut tas av Trafikverket.

Detta innebär att alla pendlare till Södertälje får behålla restider däremot försvinner den styva tidtabellen, dvs tågen går inte på samma minuttal. Detta är en marginell försämring men som påverkar busstidtabellerna och busspassningen i Gnesta.

För pendlare som skall vidare mot Stockholm och mellanliggande stationer innebär förslaget förlängda restider i och med att bytestiderna försämras vid Södertälje Hamn men alla förbindelser finns kvar. De försämrade bytestiderna är priset vi får betala för att behålla alla avgångar. SL jobbar vidare med att minimera dessa bytestider.

Gnesta kommun vill verkligen tacka alla som engagerat sig i hotet mot pendeltåget. 
Med gemensamma krafter har vi lyckats så här långt.

Inga kommentarer: