onsdag 25 september 2013

I SN är det Sportextra 19.03, var är Läppe?

Landsbygdens befolkning debatterar med politiker
Välkommen till en serie direktsända radiodebatter där landsbygdens viktiga frågor ska diskuteras och debatteras

HSSL Sörmland, Länsbygderådet, i samarbete med P4 Radio Sörmland bjuder in till fyra direktsända radiodebatter.

Passa på att ställa våra folkvalda till svars – alla får ställa frågor. Varje debatt har ett för landsbygden viktigt tema.
I panelen kommer sörmländska riksdagspolitiker att ingå. Politiker från samtliga riksdagspartier är inbjudna. Debatterna kommer att ledas av moderator från Sveriges Radio Sörmland och vid första tillfället är det Per Thyrén som leder debatten.

25 september är den första debatten som har

Hjälmaregården vid Hjälmarens strand i Läppe är platsen.
Direktsändningen startar kl. 19 så var på plats en stund innan!


Inga kommentarer: