torsdag 19 september 2013

Vi har en Plan ...

”Plan för jämställd studie- och yrkesvägledning är en hjälp för pedagogerna i att stödja eleverna i dess framtida yrkesval” ... enligt delårsrapporten. En plan som finns på kommunens hemsida, men som ALDRIG är diskuterad och INTE beslutad i vanlig ordning.

Den är inte ordentligt daterad och underskriven … ”Mars 2011” är den ifrån.
Den bara finns bland de andra planerna vi har att förhålla oss till … och man använder den.

Jag har ifrågasatt den tidigare, fått till svar att den är ett arbetsmaterial och att man ska gå igenom den. Fast i ärlighetens namn är planen inte så tokig, fast på en punkt:

Åk 4-5
Anordna marknadsdag
Alla elever hjälper till med något de
inte brukar göra. T ex kakförsäljning,
strumplagning, källsortera åt allmänheten mm

Undrar om marknadsdagen genomförts, hur?

Inga kommentarer: