torsdag 5 september 2013

"Döljer växande ekonomiproblem"

Nu får vi beskedet … i tidningen Dagens Samhälle … försäkringsbolaget AFA kommer att återbetala medel inbetalda 2005 0ch 2006. 11 miljarder till Sveriges kommuner och landsting, ungefär samma summa som förra året.

För Gnesta kommuns del kommer kanske dessa pengar återigen rädda kommunen från underskott vid årets slut. Så var det i alla fall 2012, då kommunen fick ett överskott på 7,2 miljoner … tack vare en återbetalning från AFA på 7,7 miljoner + reavinster på 3,5 miljoner från finansiella placeringar. Så om inte om hade varit, hade 2012 slutat på minus.

Hur 2013 slutar vet vi inget om ännu men … vad jag vet nu får kommunen ungefär lika mycket pengar från AFA, men jag har inte en aning om hur stort det befarade underskottet är. 
I april var det för 2013 på Barn- och utbildningsnämnden cirka - 4 miljoner, eventuellt får jag färskare siffror nästa vecka.

Visst är det bra att kommun får tillbaka det vi tidigare betalat in för mycket, men dessa återbetalningar kommer inte att vara i evighet utan verkligheten kommer att komma ifatt.

När man nu inte rättar mun efter matsäcken, utan sitter och väntar/hoppas på extrapengar … kommer kommunen att tvingas till stora besparingar så småningom. 

För sanningen är den att man nu i kommunens verksamheter gör av med mer pengar än vad vi får in i skatt. Och det håller naturligtvis inte i längden … 

Här en påminnelse från tidningen Dagens Samhälle:
·        Antalet äldre, och äldre-äldre ökar snabbt.
·        Antalet barn ökar snabbt.
·        Investeringarna ökar snabbt, vilket leder till högre kostnader.
·        Räntekostnaderna ökar.
·        Utbetalningarna av pensioner till den stora 40-talistkullen kulminerar.

Inga kommentarer: