fredag 27 september 2013

Viktigt med väl fungerande PRAO?

I Delårsrapporten fanns det lite snack om PRAO … om att få förståelse för yrkeslivet, kunskap om olika yrken och vilka studievägar som finns . I delårsrapporten finns även med att ”Samarbete ska även finnas med högskolor”.

Framgångsfaktor: Väl fungerande PRAO …

Sen hittar jag inte något om vad man gör … det där arbetet som görs, som är så fantastigt. För ett år sen kunde jag läsa att det inte fanns något konkret att redovisa för man hade inte kommit igång … Men hur är det nu?

I dagens SN finns kanske svaret … ”Praoverksamheten ingår i skolans helhetsperspektiv – att förbereda och träna eleverna att ta vara på sina egenskaper och den egna drivkraften.

Därför söker våra elever sin egen praoplats, men är i behov av er hjälp som företagare/ representanter för näringslivet.”

Jaha, det var så det är! 

Och så var det de här med Högskolan. Jag har motionerat och lämnat konkreta förslag på hur vi skulle kunna få fler elever att söka till högskolan … men man tackade nej till förslagen … eftersom man hade ”EGNA BRA FÖRSLAG” ... …

Jaha … och var är den redovisningen, vad har man gjort!

Inga kommentarer: