tisdag 24 september 2013

Det Är Mycket Oroande!


Gårdagens nämnd är nästan omöjligt att referera rättvist. Det fanns inte många ärenden … men, jag fick en del ganska förvånande svar. Man tappar hakan …

Jag undrade över att inget i texten om att starta en Familjecentral visade att Liljedalshemmet är sålt … ”Landstingsfastigheter har påbörjat arbetet med att titta på lokalerna som är avsatta till familjecentral i Vårdcentralens hus.” … står det. Fick svaret att den nya ägaren gärna hyr ut det gamla Apoteket till Familjecentral.

Vi fick en förklaring till texten ”… har åtgärder vidtagits för hösten och antalet årsarbetare har minskat med ca 10 årsarbetare” … Tyvärr visste ingen hur många personer det handlade om, men vi fick veta att ingen hade blivit uppsagd utan det handlade om personer ”som inte behövdes längre”. Sa bl. a. att en elev flyttat, då behövdes inte resursen ….! 10 årsarbetare, utan att det påverkar?

Så tog jag upp nämndens underskott. I april antogs siffran vara -4 miljoner.  NU fyra månader senare visar delårsrapporten att det förmodade underskottet vid årsskiften är uppe i -7 miljoner.
MEN politikerna, SVMP tog inte heller i går sitt ansvar och kom med besparingsförslag, trots det stora underskottet.  UTAN förlitar sig på att verksamheten ska spara på sig själva.

Ansvarslöst! Vi i Alliansen är alvarligt oroade över kommunens ekonomi!

Dessutom fick vi i går veta att den beslutade Framtidsplanen, som är ett dokument med nämndens mål och budget … inte är det dokument som man lagt budget 2013 efter … VA!? 

Jag hoppas att majoriteten tänkt om, när delårsrapporterna kommer upp på KS, tar sitt ansvar och kommer med konkreta sparförslag!

Så fanns i handlingarna en redovisning av delegationsbeslut, däribland anställning/ uppsägningen på Chill. ”Pinsamt och hemligt!” och jag kan inte tänka mej något annat än att revisorerna granskar …
… och jag antar att majoriteten lyfter delegationsordningen, så orden där blir tydliga!
Inga kommentarer: