torsdag 20 februari 2014

Borde man inte göra tvärt om?

Kommunen meddelar, ”på förekommen anledning”, att kommunala verksamheter inte är allmänna platser dit journalister har fritt tillträde. Man ska boka tid först, punkt!

MEN, om nu första tanken är förbud så måste andra tanken vara dels att alla chefer ska vara nåbara jämt! Så är det för oss politiker, som får ett fyraårigt förtroendeuppdrag och sen har det uppdraget dygnet runt! Och med dagens telefoner är det inget problem!

Diskutera sen på alla arbetsplatser hur vi ska bemöta journalister, som i sitt granskande uppdrag måste få ställa frågor. Kom också ihåg att själv kräva att få läsa ”vad man själv sagt” innan publiceringen.

Vi måste ha respekt för journalisternas arbete, vara tillgängliga och så snart det är möjligt ringa tillbaka när vi på vår ljudlöstinställda telefon ser att de ringt.

Inga kommentarer: