torsdag 13 februari 2014

Minoritetsåterremiss av barn- och elevpengen ...I måndags hade vi kommunfullmäktige, ett kort möte där vi mest hade samstämmiga åsikter. Men så var det de där med barnpengen, som i år inte blev uppräknad med 3% som varit det vanliga de senaste åren. Utan nu blev uppräkningen 1%, utan att majoritetspolitikerna ens kommenterade det.

När vi frågat varför fick vi, på KS veta av ordförande i BoU att vi hade en hög barnpeng, jämfört med andra kommuner och därför hade den bara höjts med 1%.
Vice sa på kommunfullmäktige att barnpengen kommer att räcka 2014.
 Och kommunstyrelsens ordförande sa, att det inte behövdes lika mycket pengar i år eftersom vikariekostnader inom EU-projektet bara gällde 2013. Sen höjde han rösten och raljerade över att vi inte deltog i beslutet om majoritetens budget … han menade då det siffermaterial vi fick ett (1) dygn före beslut! 

Verksamheten inom Barn- och utbildningsförvaltningen har fått direktiv av chefen ”att hålla budget”. Det kommer inte att hålla, det vet vi ju alla. Kostymen är för stor och det måste sparas, eftersom förra årets utfall är högre än budgeten för 2014! Hur har SVMP tänkt, de som har ansvaret?

Alliansen återremitterade beslutet om barn- och elevpengen för 2014. Vi vill veta vilka besparingar som kommer att göras inom förskolan och grundskolan. Ärendet återkommer på KF den 31 mars, då vet vi hur det ekonomiska läget inom BoU-nämnden är efter två månader.


Inga kommentarer: