torsdag 6 februari 2014

Vad innebär det att ta ansvar?

I dag är tredje kontorsdagen på raken, köksbordet är snart utan pappershög … Årsbokslut och genomläsning inför nästa veckas sammanträden, inför Barn- och utbildningsnämnden, Medborgardialog och Kommunfullmäktige. Jaktskytteklubben, Fiskevårdsföreningen, studiebesök inför kommunens byggnation av särskilt boende och Ipadkurs. Spännande och omväxlande!

Men … så dyker det upp telefonsamtal med frågor angående Barn- och utbildningsnämnden!
SVMP får väl inte göra av med mer pengar i verksamheten än man har? Beslut som tas måste väl vara konsekvensbedömda, så att det inte uppkommer massor av frågor som finns flera svar på … läs 20-timmarsbarn? Och kommer budgeten att hålla i år? Det sparas in på alldeles fel saker! Och i mars ska rektorsorganisation förändras!? Frågas vem som har ansvaret? Svaret är enkelt …

Kommunen är en politiskt styrd organisation, där nämndpolitikerna från SVMP har ansvaret!

Det finns skeptiker ute i vårt samhälle, de ringer mig och undrar! De tror att jag vet … eftersom den nuvarande majoriteten sagt att det är viktigt med, ”Öppenhet för breda politiska lösningar i väsentliga, strategiska frågor”.

Från Rudbäcksskolan i Örebro har jag hämtat följande:
Vad innebär det att ta ansvar?
􀂃 Att ta ansvar innebär att ta hänsyn till och visa respekt för andra, att stå för det man gör och ta konsekvenserna av sitt eget handlande.
􀂃 Varje människa tar ansvar efter sin förmåga.
􀂃 Ansvar handlar om att ta hand om sina uppgifter/åtaganden.
􀂃 Alla individer har på något sätt mer eller mindre ansvar för sina handlingar.
􀂃 Tar man ej ansvar blir det olika konsekvenser för individen och de som berörs av individens brist på ansvarstagande.
􀂃 Finns det brist på ansvarstagande uppstår inget förtroende/tillit för individen.
􀂃 Det finns olika sorters ansvar, t.ex. religiöst, etiskt, mänskligt, moraliskt, kulturellt och traditionellt.

Inga kommentarer: