fredag 14 februari 2014

Frejaskolan nämns som en förbättrande skola i ny utredning, yes!


Jag är så glad och stolt över Er som under åren, ända sen 2005, jobbat med jämställdhetsfrågorna här i Gnesta. STORT TACK TILL ER ALLA! Ert jobb har verkligen lönat sig ...

Här nedan, klippt från kommunens Hemsida:
Regeringens särskilda utredare Svend Dahl överlämnade den 13 februari 2014 utredningen om män och jämställdhet till minister Maria Arnholm. Utredningen visar bl.a. på hur normer om hur pojkar ska bete sig i skolan ibland leder till en anti-pluggkultur, som påverkar pojkars resultat negativt.

Svend Dahl lyfter fram Frejaskolan i Gnesta och Ronnaskolan i Södertälje som två exempel på skolor som arbetat för att förbättra pojkarnas resultat.

På Frejaskolan har hela personalen utbildats så de kan arbeta normkritiskt och reflektera över sitt eget förhållningssätt när det gäller exempelvis kön, sexuell läggning, etnicitet. Målet är att väva in det synsättet på ett naturligt sätt i den dagliga undervisningen.


Gnesta kommun fortsätter att arbeta med dessa frågor och ska bl.a. hålla en jämställdhetskonferens den 6 maj 2014 i Gnesta. 

Inga kommentarer: