söndag 2 februari 2014

Centerpartiet 7.0Håller nu på att landa efter intensiva Kommundagar. Ja, det har väl inte undgått någon att det har varit Centerpartister i Malmö, i huset jämnt Melodifestivalen ;-) 

Kommun- och landstingspolitiker, riksdagsledamöter, ministrar och såklart vår partiledare Annie Lööf!
Kandidater till EU-parlamentet presenterade sig, det är ju de som först ska upp i hetluften detta Supervalår.

Vi har presenterats material, slogans och funderat på hur nu planen ska vara för att vi den 15 september ska känna oss nöjda. Känna att vi har gjort allt vi förmådde och då kunna glädja oss åt resultat. ”NÄRODLAD POLITIK” … med detaljer som ska växa fram, när vi nu sätter vårt kommunala program.

”Hur olika fåt det bli?” … inom skolan och sjukvården, ska det förstatligas? Och vad kan man egentligen utläsa av PISA? Vi var också på besök på E.ON:s huvudkontor i Malmö … vi som åkte med dit blev alla nöjda och glada. Jag sorterar och återkommer till frågorna och en del annat, där jag inte var en aktiv lyssnare men håller på och läser in. Avslutar med en checklista, som jag fick av Rädda Barnen

Barncheck

Innan du fattar ett beslut, ställ dig själv följande frågor:

1.     Har du analyserat vilka barn som kan diskrimineras av beslutet?
2.     Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet?
3.     Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet?
4.     Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt och har deras åsikt beaktats 


Om svaret på någon av frågorna är NEJ fundera på hur du kan få ett beslut som följer Barnkonventionen.
Vilka alternativ kan finnas? Glöm inte att fråga barnen innan beslut fattas.

Inga kommentarer: