onsdag 29 januari 2014

Centerpartiets Kommunkrets

Möte i går kväll i Wattrangsborg, inbjudna var Kent Dornelius och Dick Olausson från 
Gåsinge Räddningsvärn som gav oss råd och tips … i Hjärt- lungräddning. Vi visades handgripligt och de poängterade den stora betydelsen av ett omedelbart igångsättande av bröstkompression.

Kommunpolitisk diskussion, många ärenden rullar, rullar och rullar …

Och Supervalåret har dragit igång! Yes!

Inga kommentarer: