tisdag 14 januari 2014

Tillsammans började vi planera ...… men den nuvarande majoriteten ”kan själv”. Det är tråkigt att det blivit så, men tyvärr inget jag kan göra något åt i dagsläget. Förra mandatperioden, under mitt ordförandeskap, diskuterade vi tillsammans majoritet och opposition, det som var så viktigt för oss alla, en FAMILJECENTRAL.

Jag har nu vid flera tillfällen frågat på nämndsammanträden om hur långt planerna fortskridit. Men fått ganska otydliga svar. Inget konkret och framför allt ingen tidplan.
Det har bildats en arbetsgrupp bestående av Ingrid, Barbro, Helene och Maud fick jag veta på decembernämnden. ”de jobbar på” var svaret då! … Hur och med vad, var nog ingen närvarande som visste!

I SN i går kunde jag läsa att planerna tar ny fart ”S vill åter öppna en öppen förskola.” Sen är det ganska motstridiga uppgifter i tidningen. Ordf. i BoU säger att det är bara lokalen som saknas och men enligt ordf. i SoC  är det pengarna: ”Men hur de ska lösa det ekonomiskt är fortfarande oklart”.

Jag vet inte om lokalfrågan handlar om riskkapitalisten, som man inte ville hyra Liljedalshemmet av. Scandinavian property group, som äger även lokalen ”Gamla Apoteket” som vi redan 2009 tittade på och fann väldigt lämplig som lokalisering av en FAMILJECENTRAL.

Och i dagens SN: ”Familjecentralen har planerats i snart ett helt år” får vi veta av Ingrid Krona, som är verksamhetschef på vårdcentralen i Gnesta. Hon tycker att gårdagens besked var positivt, men förstår inte att Bou:s ordförande säger att det är lokalen som är problemet, ”vi har haft lokal i fyra år”.

 Ja, Krona ger klara besked … ”Kostnadskalkylen ska godkännas och beslutet ska tas av fastighetsägarna, politikerna och landstingets hälsoval”. 

TACK! … men!?

”2014 års budget ger inte utrymme för några större oförutsedda kostnader” läser jag i majoritetens beslut. Så, vilken omprioritering kommer Ni att göra? Var tar Ni pengarna till Familjecentralen? På förskolan? 

Inga kommentarer: