måndag 27 januari 2014

I dag har vi haft kommunstyrelse ...

 Fotot från i söndagsmorse

En kort kommunstyrelse trots att det var först sammanträdet med alla ärenden i Ipad. Inga pappershandlingar.

Stora ärenden ”Övertagande av Storgatan” och ett utredningsuppdrag om ”Avloppsledning mellan Laxne och Gnesta” bland annat på agendan. Om fjorton dagar vet vi hur några av förslagen ser ut, när vi nu ska starta omdaningen av Storgatan och centrum. 

Var nyss nere ock tankade … det snöar, är moddigt och när jag skulle göra vänstersvängen längtade jag efter rondellen, med stort R. Den som vi alla längtar efter och som nu ingår i överenskommelsen ”Övertagandet av Storgatan”.

Barnpeng och skolpeng togs beslut om, ärendet är på väg till kommunfullmäktige där alla taxor beslutas. SVMP har höjt barnpengen med endast 1% för förskolan, inte 3% som gjorts tidigare år i denna personaltäta verksamhet.

Från 2012 till 2013 var höjningen 3 299:- … nu har majoriteten beslutat höja barnpengen för 1-2-åringar från 2013 till 2014 med 1 133:- … 2 266:- mindre till varje 1-2-åring. Drygt 34 000:- mindre att köpa material för/ avdelning med femton barn! Ja, det var så majoriteten tänkt! ”Gnesta kommun ligger högt jämfört med andra kommuner när det gäller barnpeng”, sa ordförande i Barn- och utbildningsnämnden när jag frågade. Därför höjs det endast med 1% i år.

Fast utan att ta politiska beslut och ansvar för en Budget i balans. Nu får man ute i verksamheten se till att hålla budget, det är det politiska beslutet!  

Inga kommentarer: