tisdag 7 januari 2014

Vem lurar vem?


Replik till Inlägget utifrån i dagens Södermanlands Nyheter:

Majoriteten har skrivit inlägget och lyfter fram sina satsningar, försöker på så vis få läsaren att tro att allt är frid och fröjd. Men så är det inte har vi tidigare sett i SN och jag får samtal … senast nu i helgen.

Redan i går började jag skriva på ett par inlägg ”Vem lurar vem?” och ”Hur svårt är det att räkna barn?”  Den första tar upp höjning av barnpengen, som jag anser vara för låg. Den andra visar på antalet förskolebarn i Gnesta kommun och behov av platser framöver. 

Vem lurar vem?

Majoriteten har en rubrik i Framtidsplanen med särskilda satsningar 2014, där finns bland annat:

Ökad tid för barn till arbetssökande och föräldralediga från 15 till 20 timmar.
- Barnpengen höjd med 1%

I majoritetens inlägg säger man att man höjt barnpeng och elevpeng, men man anger inga siffror. Och jag förstår varför!
Av det skrivna i Farmtidsplanen kan man förledas att tro att det bara är satsningen 15 till 20 som får en höjning med 1%, men så är inte fallet.
Utan i år (2014) har hela förskolan bara fått 1% höjning av barnpengen. Inte som förra året då barnpengen höjdes med 3%. Vilka konsekvenser det får vet jag inte i dagsläget.

Hur svårt är det att räkna barn?

Till 423 kan man i alla fall räkna ;-)
423 blev förra årets delningstal för att få fram barnpengen och samma siffra (423) var antalet barn inom barnomsorgen 2010. Som av en ren tillfällighet!

I årets Framtidsplan kan man i Omvärldsanalysen läsa att
Från 2013 tom 2016 ökar antalet barn med 30 stycken, ca 2 förskoleavdelningar. 

Men när majoriteten sen gör en tabell finns 440 barn år 2013
och 425 barn år 2016!
EN MINSKNING!
Enligt Omvärldsanalysen kommer det att
behövas platser i förskolan till 470 barn.
Ja, frågan är vem som lurar vem? 

Inga kommentarer: