onsdag 8 januari 2014

Se framgångsfaktorer.

Inom Centerpartiet anser vi att alla har stora möjligheter att nå sina mål. Vi är övertygade om att det går att vända trenden med sjunkande resultat, alltför många avhopp och lägre måluppfyllelse i skolan.
En förutsättning är att vi blir bättre på att lyssna på dem som lyckats, att sprida goda exempel och ta del av forskning kring framgångsfaktorer i skolan.

Centerpartiet ser några faktorer för en framgångsrik skola:

·        Höga förväntningar på att alla kan lära, det är inte elevernas bakgrund som avgör resultatet.

·        Flexibilitet med avseende på undervisningsmetoder och interaktiv klassrumsundervisning i kombination med individualisering, där undervisningen utgår från elevens kunskapsnivå

·        Ett tydligt och kraftfullt ledarskap från rektors sida, där rektor har en tydlig pedagogisk vision.

·        Kontinuerlig och planerad utvärdering och uppföljning av den undervisning som bedrivs.

Inga kommentarer: