lördag 18 januari 2014

Ingen som vet, ingen som vet!

Från 15 timmar till 20!

Självklart borde majoriteten skrivit ett separat ärende, efter att man gjort en ordentlig genomgång av beslutets konsekvenser. Det är ju så man gör …, man ska inte bara ”ändra en siffra i ett befintligt dokument”!

Då hade vi alla vetat!

Nu gissar alla, eller tolkar på eget sätt vad ökningen från 15 till 20 timmar betyder. Förvaltningschefen, ordförande, föräldrarna, personalen och Södermanlands Nyheter!?

Barn- och utbildningsnämnden beslöt om nya ”Riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem” på 2013 års sista nämnd den 17 december. Man upphävde fjolårets, men har ännu inte lagt de nya riktlinjerna på Hemsidan.

Vi har beslutat att:
·        *  Barn 1-5 år till föräldralediga vårdnadshavare har rätt till förskola eller pedagogisk verksamhet 20 timmar/ vecka
·        *  Barn 1-5 år till arbetssökande vårdnadshavare har rätt till förskola eller pedagogisk verksamhet 20 timmar/ vecka

I stycket nedan är inte ”15 timmar” stuket enligt beslutet den 17 december 2013: Så nedanstående är det som gäller.

Allmän förskola för barn 3-5 åringar

Barn 3-5 år erbjuds avgiftsfri allmän förskola 525 timmar per år från och
med höstterminen det år barnet fyller 3 år.
Verksamheten följer skolans läsårstider, det innebär att barnen är lediga skolans lovdagar.
Barn 3-5 år som går i förskola får den avgiftsfria allmänna förskolan under 15 tim/
vecka i ordinarie verksamhet.

För barn med tillsynsbehov över 15 timmar per vecka reduceras avgiften med 3/8 av taxan för tiden september-maj.
För tiden juni-augusti debiteras full avgift enligt maxtaxan.

 Barn som inte har plats på någon förskola söker om allmän förskola via e-tjänst eller på
       särskild blankett. via Självservice, e-tjänst förskola/fritidshem på www.gnesta.se2 kommentarer:

Anonym sa...

Avgiften då?

Ingalill sa...

Ordförande har svarat mej att det är dagens taxa som gäller.
Jag vet att de som frågat tjänstemän inom förvaltningen fått andra svar eller att de inte vet och vill att föräldrarna återkommer.

Självklart måste vi få ett tydligt beslut framskrivet till nämnden den 24 februari 2014. Det kan inte finnas utrymme för olika tolkningar.