fredag 24 januari 2014

För kort tid för genomläsning och ännu ingen kallelse!Personalen inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden har skrivit och sammanställt ... respekt!

I Tisdags eftermiddag, strax innan klockan 15.00, fick vi handlingarna, till kvalitetsredovisningarna via mail. Hela förskolan i ett och hela grundskolans årsredovisning. Skolredovisningen var för stor, studsade tillbaka och sändes ut igen. NU ÄR DET FULLT I MAILBOXEN HOS NÅGRA AV OSS!!!

Dagen efter, i onsdags, kunde vi hämta ett drygt kilo handlingar på Elektron i Gnesta.

Allt ska vara läst, vi ska ha gjort reflektioner och ha frågor till förskolechefer och rektorer PÅ TORSDAG. Nämndledamöterna vet endast att allt ska vara läst till den 30 – 31/1. Men ännu har vi inte fått någon kallelse. Vet inte några tider eller var mötet ska vara.

När ska man ta ledigt från arbetet, blir båda dagarna heldag … hur länge, när ska vi starta? Hinner man lämna barnen på förskolan innan, eller hämta på eftermiddagen … många frågor uppstår när man ska få familjelivet att gå ihop med sitt uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

Det är oacceptabelt att få så mycket att läsa på så kort tid och att ännu inte fått någon kallelse. 
Ansvaret ligger hos majoritetspolitikerna och jag tycker att ordförande helt enkelt får kalla till möte, vid ett senare tillfälle.

Kallelse kom efter lunch, via mail ... Vi ska ha mötet på Wattrangsborg i Björnlunda!

Inga kommentarer: