söndag 5 januari 2014

Från 15 till 20 timmar.


Det känns som en självklarhet men jag säger det ändå, barn är olika, familjer är olika och det finns olika behov. Det är inte ett försvar, utan mer än förklaring till varför vi i Alliansen även i vår budget hade med att arbetslösa och föräldralediga ska ha möjlighet till en 20 timmar/v i förskolan för sina barn. 
 
Det finns kritik mot förslaget och jag vill säga att jag har varit motståndare till utökning tidigare. MEN jag tror inte längre på snäva regler. Jag vet att alla föräldrar vill sina barns bästa och kommer att göra val som passar just deras barn. Vill tro att det är så!

När maxtaxereformen kom och möjligheten till barnomsorg för arbetslösa och föräldralediga lagreglerades sattes en minimigräns på 15 timmar. I Gnesta valde vi 3 timmar, 5 dagar i veckan. Snart nog kom önskemål från föräldrar om färre dagar och längre sammanhängande tid. Men verksamheten och förvaltningen ansåg att en så´n förändring skulle störa verksamheten.

Sen, ny förvaltningschef som ansåg att valfrihet skulle råda. Så, under min ordförandetid infördes att föräldrar nu kan få välja på 3 timmar, 5 dagar/ vecka eller 5 timmar, 3 dagar i veckan. Man kan få komma till förskolan 8.00 eller 9.00. SÅ ÄR BESLUTET!

Det har emellanåt hörts önskemål om fler timmar för att få familjesituationen att fungera bättre. Så kom det ett medborgarförslag, som gjorde att vårt ställningstagande kom just nu. Föräldrar har nu möjlighet att välja upp till 20 timmar förskola när de är arbetslösa eller föräldralediga.

I går var det en insändare i SN, med rubriken ”Feltänk med fler timmar”. ”Många gånger hinner vi inte att sitta och spela spel med barnen” kan vi läsa i uppförstorad text.
Kanske vi läser olika, för mej handlar beslutet om att 3-4 barn/avdelning är på förskolan högst fem timmar ytterligare i vecka. Det handlar inte insändaren om. Den tar upp en verklighet! Som jag inte känner igen …

”… ofta har vi 16 – 20 barn till både frukost och mellis. På två – ibland tre personal!!” Enligt Skolverkets sammanställda siffror (från 2012, utgavs sept 2013) har vi i Gnesta kommun 5,3 inskrivna barn per årsarbetare i förskolan.
Insändarskribenten vill att vi politiker kommer och ”arbetar”, jag kommer gärna! 

”… då hon inte längre får det stöd hon behöver från kommunen.” Något sådant beslut finns absolut inte.

”Visst kan vi låtsas att det är en bra och utvecklande miljö för våra barn men tänk efter – ser det ut så idag?”

Jag vet inte i dag hur många barn till arbetslösa och föräldralediga vi har i våra förskolor i dag. Vet inte vilken extrakostnad det blir med utökningen av timmar.

Insändarskribenten tar upp något synnerligen allvarligt, en icke fungerande barnomsorg.
MEN det har inget med den nu beslutade reformen, om utökning av timmar till arbetslösa och föräldralediga, att göra.

1 kommentar:

Ingalill sa...

Hej!
Jag har i kväll fått en kommentar, tyvärr anonym så jag lägger inte in den.
Men jag kommer att svara på frågorna här på bloggen