onsdag 22 januari 2014

Kvalitets- och årsredovisning 2013, Utvecklingsplan 2014.


I går kom materialet via mail, i dag har jag hämtat materialet i mitt postfack på Elektron … det skickades inte i går som vi tidigare meddelats.

Bunten är 2,5 cm hög och väger drygt 1 kilo!

11 kommunala förskolor
Pedagogisk omsorg
Förskolan I Ur och Skur De fyra årstiderna
Förskolan Grinden
Personalkooperativet Videungarna
5 kommunala F – 5 skolor
Frejaskolan 6 – 9, kommunal
Gnesta Grundsärskola
Elevhälsan
Skolhälsovården
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
… allt skrivet med omsorg.

ALLT ska läsas, vi i nämnden ska reflektera och ha frågor till förskolechefer och rektorer … Ni har 8 dagar på er att läsa materialet. Eftersom jag inte har möjlighet att närvara den 30 och 31/1 … kommer jag inte att bråka!!!
Men hur i hela världen tror Ni att Barn- och utbildningsnämndens ledamöter ska hinna!!!?

Inga kommentarer: