tisdag 25 februari 2014

Rubriken är flera centimeter hög:Nu sjunker betygen i Frejaskolan, och sen en underrubrik
... men nämnden diskuterade annat

Den övre rubriken tar upp det faktum att de senaste årens så positiva uppgång av pojkarnas betyg bröts 2013. I artikeln spekuleras över skälen. (Tyvärr kan jag inte länka till artikeln, eller kopiera eftersom det är en så kallad PLUS-artikel.)

På nämnden var frågan uppe. Jag hade uppmärksammat i analysen av mål 3, som handlar om Jämställdhet, att ”Det är bekymmersamt att den goda trend vi tyckt oss kunna se de senaste åren bröts 2013.” ” … men årets resultat gör oss förbryllade.” ”Ett fördjupat analysarbete har inletts för att hitta förklaringar till årets resultat.”
Jag frågade om vi i nämnden skulle få analysresultatet! Men jag fick inget tydligt svar, kanske ingen visste vem som gör analysen? Därför blev det inte någon diskussion den här gången.
Tyvärr hade förvaltningen valt att börja nämndsammanträdet två timmar information inkl kaffe, innan vi började med våra ärenden. Fastän det var ovanligt många och dessutom omfattande ärenden + information från förvaltningschefen. Jag var hemma halv åtta, gruppmötet började 14.00!

Ja, vi hade en del frågor från oppositionen, men eftersom ett par av majoritetens ledamöter tydligt visade att ”de ville gå hem” avstod vi från att ta upp en del.
Flera frågor handlade om alla dessa sifferredovisningar som finns i årsredovisningen,
vi får ta upp det vid ett senare tillfälle. Bl. a. fanns olika siffror på hur många barn som fanns inom förskolan förra året, konstaterades! Siffror som skulle bevisa varför det blev underskott! Hm …

Så var det siffrorna från ”Kolada”, ”Extens” och ”SIRIS”, en del resultat uttaget 2013 och en del 2014. Vilket betyder att ibland är 2013 med i jämförelsen, ibland inte! … det kommer säkert upp igen!

Vi kunde inte godkänna årsredovisningen, vilket majoriteten gjorde trots sifferfelaktigheter, utan vi i oppositionen reserverade oss muntligt. Årsredovisningens siffror får inte ändras, men i ett annat minoritetsåterremitterat ärende som nu ska tillbaka KF beslöts att låta förvaltningen ändra felaktigheterna innan ärendet går vidare.
  


Inga kommentarer: