lördag 22 mars 2014

Finns med i Alliansens FramtidsplanNu ”ska man göra slag i saken och se över och reda ut om det finns renoveringsbehov och utvecklingsmöjligheter” vid Klemmingsberg.

Behövs inte utredas, en satsning på Klemmingsberg hade vi i Alliansen med i vår budget till i 2014. Vi vet att det finns brister.

Sätt igång så att det är klart till badsäsongen! Det är snart dags!

Med grund från de motioner vi lämnat och även medborgarförslag till Gnesta Kommunfullmäktige angående gång- och cykelväg till Klemmingsbergsbadet höjer vi upp GC-vägen på prioriteringsordningen i cykelplanen. Då badplatsen dessutom lämnar ytterligare att önska i form av upprustning kring hopptornet, omklädningsrummen, kioskbyggnaden och tältplatsen tillför vi ytterligare medel för en allmän upprustning.”

Inga kommentarer: