lördag 8 mars 2014

Den Europeiska Deklarationen För Jämställdhet, CEMR …


... har vi i Gnesta skrivit under!

Följande principer är nu grundläggande i vår kommun:

1.     Jämställdhet är en grundläggande rättighet
2.     För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas
3.     Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle
4.     Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet
5.     Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/ regionens verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet
6.     Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång

I dag är det Den Internationella Kvinnodagen!

Inga kommentarer: