söndag 16 december 2012

Centerpartiet i Aftonbladet ... tyvärr med "kvällstidningsrubrik"!

Artikeln handlar om vårt nya idéprogram, som kommer att presenteras på tisdag, ska behandlas av partistyrelsen och sen antas på stämman i mars 2013 …

– Alla som vill ska kunna få skapa sig en framtid här, säger Per Ankersjö, ordförande i partiets idéprogramsgrupp, till Aftonbladet
Han … ”betonar att den nya, generösa migrationspolitiken måste kombineras med en ny arbetsmarknadspolitik. Avgörande inslag är C-förslagen om flexiblare turordningsregler och lägre lön för de som är nya på arbetsmarknaden.”

”– Jag tror de flesta skulle välja att få ett jobb som är sämre betalt än att gå i utanförskap i tio år.”

… LÄS  faktarutan i Aftonbladet
"Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet och en generös flyktingpolitik. För ett parti som värnar friheten och bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att man är för en fri invandring.
Så länge det finns länder som kränker mänskliga fri- och rättigheter är öppna gränser, och människors möjlighet att fly, det enda sättet att erbjuda alla människor ett skydd för sina grundläggande rättigheter.
Bara så kan man välja frihet i stället för förtryck. Vi ser det som en grundläggande mänsklig rättighet att söka sig en fristad och en försörjning, inte bara inom det land där man är född, utan också utanför landets gränser."

Behandla andra som du själv vill bli behandlad, är en bra devis!

Inga kommentarer: