onsdag 12 december 2012

Gör man det man säger - eller blir det bara prat?

Centerpartiet skrev en motion …
”Aktivt samarbete mellan Grundskolan – Högskolan”.

Kommunfullmäktige biföll motionens intentioner om samarbete med högskolan, men med reservation för att utformningen av samarbetet kan se annorlunda ut … svaret fick vi i maj och jag har tittat på vad som hänt!


Ingenting …!
Så här sa man när man svarade på motionen …”Ett samarbete med högskolan skulle vara en ytterligare möjlighet att väcka intresse för att studera vidare för flera elever”.
Avslutningen på motionssvaret är …”Motionen är positiv och åtgärderna ingår i vår satsning för att få fler av våra elever att vilja studera vidare”.
Och var kan jag läsa om den satsningen, om de konkreta förslagen …???
… nu tog vi ju inte något beslut om Skolplanen på senaste nämndmötet och jag kan ju hoppas på några konkreta förslag när planen återkommer nästa år …!
… eller så blir det samma text igen, den som fanns med i 2012 års Skolplan, ”Samarbete ska även finnas med högskolor”
Jag uppfattar att man i den nuvarande majoriteten i Barn- och utbildningsnämnden inte bryr sig om fullmäktigebeslutet, trots att Södermanland har färre elever som går till högskolestudier än övriga landet. Det borde ligga i det politiska uppdraget, för skolpolitiker, att se till att våra elevers nyfikenhet till högre studier väcks …

SÅ … Centerpartiet föreslår följande:
1.     De studenter som gör praktik i kommunen besöker klasser på mellanstadiet
2.     Representanter från Mälardalens Högskola och Södertörns Högskola inbjuds till grundskolan för att prata om/för utbildningsmöjligheter på skolorna
3.     Låt även hela grundskoleklasser åka till Högskolorna för att på plats se och få information om framtida utbildningsmöjligheter
 

Inga kommentarer: