tisdag 4 december 2012

Jag använder Gnesta kommuns hemsida ... flera gånger i veckan

… som ett uppslagsverk. Sparar en del pappershandlingar, men inte allt som vi gjorde förr när man helt enkelt inte hade tillgång till handlingar och protokoll på nätet.

Nu redovisas den enkät som gjorts …
·         460 svar: där 55 % var kvinnor och 45 % män.
·         Åldersfördelningen: 13 % var under 34 år och 17 % var äldre än 65 år och resten av de svarande i åldersgruppen 35-64 år.
·         Av de svarande gick 28 % in på kommunens webbplats en gång per vecka och 23 % en gång per månad.
Kommunen redovisar ”Positivt” och ”Förbättringsområden” …
Gnesta kommuns webbplats har fått positiva omdömen kring naturtipsen, evenemangstipsen, lättlästa sidor, att det finns mycket bra information, nyheterna och möjligheten att prenumerera på nyheter.

Här vill jag särskilt uppmana er alla att ”prenumerera på nyheter”, man får då nyheten direkt in i mailboxen … BRA tjänst tycker jag!
MEN … som Tony lärt oss säga, visst finns det förbättringar som måste göras. Här nedan finns de förbättringsområden som kom fram enligt enkäten:


Det webbplatsen brister i, enligt enkätundersökningen är främst; design och utseende, sökmotorn får underkänt, webbplatsen bedöms vara rörig, tråkig, inaktiv och dåligt uppdaterad, det saknas bilder och den är inte anpassad till smarta telefoner.  

Gnesta kommun kommer nu att analysera resultatet mer ingående och därefter sammanställa en lista på förbättringar och förändringar. I investeringsbudgeten finns medel avsatta under 2013 och 2014 för att förbättra webbplatsen.
Kanske finns det en del som kan åtgärdas snabbare, men … ja, kanske måste man nu tillsätta en grupp först!

Inga kommentarer: