lördag 15 december 2012

Landsbygdssäkra politiska beslut

Centerpartiet har lämnat in motion till Kommunfullmäktige i Gnesta
 
Centerpartiet strävar efter att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela landet. På landsbygden och i städerna, för kvinnor och män. Vi vill tillvarata landsbygdens unika potential och ge alla människor möjlighet att växa och utvecklas av egen kraft och efter egen strävan.

Landsbygden är en plats där konsekvenserna av olika politiska åtgärder ofta är annorlunda än i städer. Om politikens konsekvenser på landsbygden avviker från konsekvenserna i städerna måste politikens konsekvenser bedömas.

Landsbygdskonsekvenserna kan gälla landsbygdsinvånarnas levnadsförhållanden, trivsel, hälsa, näringar och arbete, kompetens, boende, tjänster, infrastruktur, tillgänglighet och förbindelser.

Centerpartiet och regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut för att de politiska konsekvenserna av ett beslut ska synliggöras för landsbygden. Det är nu dags att ta nästa steg och landsbygdssäkra de politiska besluten som tas i kommunen.

Landsbygdsperspektivet kan enklast vävas in i beslutsprocessen genom frågor som: innebär beslutet att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden, innebär beslutet att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden? Eller andra typer av frågor som är viktiga på den regionala agendan i ett längre perspektiv.

Centerpartiet yrkar därför

att
Gnesta kommun inför landsbygdssäkring
av alla politiskt fattade beslut
för att därigenom bidra till
en hållbar utveckling på landsbygden

Mats Klasson (C)      
Håkan Ekstrand (C)       

Självklart står även jag för motionen, men får inte motionera eftersom jag är ersättare i Kommunfullmäktige.

Inga kommentarer: