söndag 9 december 2012

Vad vill man egentligen ...?

Barn- och utbildningsnämnd i morgon, tre ärenden på dagordningen men en hel del information. Till Gnesta tätorts förskolor är det kö, plats till 29 barn behövs i januari … Björnlundas och Stjärnhovs förskolor har gott om plats, medan förskolan i Laxne har 33 barn placerade på de 36 platser som förskolan Gläntan har. Allt enligt handlingarna …

Skolplanen ska revideras och ska gälla 2011 – 2014. Vi har diskuterat tillsammans, men det är majoritetens dokument! En hel del förändringar har gjorts … man har ändrat målen, så att det mer stämmer med vad man vill! …
MEN tyvärr bryr man sig inte om vare sig PRAO-verksamheten eller samarbete med högskolor … EXAKT samma text i den nya Skolplanen, som i den gamla!
”En väl utvecklad PRAO-verksamhet kan tidigt ge våra ungdomar en bättre förståelse för yrkeslivet och entreprenörskap och dessutom bidra till kunskapen om de olika yrken som finns att välja bland och vilka studievägar som finns. Samarbete ska även finnas med högskolor.”

En text som inte säger något …
Fast det jag undrar mest över är … varför det inte är samma nämndmål i budgetdokumentet och Skolplanen? Man kan inte ha två olika måldokument! Vilket är det då som gäller och redovisas i delårsrapporten och årsredovisningen?

Inga kommentarer: