tisdag 31 mars 2009

Att få en interpellation?

Att svara på en interpellation, som är skriven utifrån en tidningsartikel, är svårt utan att reportern känner sig trampad på tårna. När tidningsartikeln skrevs ringde reportern runt och fick flera personers synpunkter på den aktuella frågan. Självklart är det så en tidning ska arbeta.

Men när vi politiker sen får en interpellation med frågor som …
Hur kommer Du att hantera de i artiklarna upptagna frågorna?
Är Du nöjd med de i artiklarna redovisade resultaten och effekterna?
Hur kommer Du att hantera de i artiklarna upptagna problemen?

… blir det knepigt. Någon kan ha missuppfattat, inte fått med allt i tidningen eller helt enkelt varit otydlig i sitt svar när reportern ringde. Ibland blir det fel! Vems felet är spelar egentligen ingen roll, vi har olika roller.

Vi politiker får köpa det som står i tidningen och tidningsreportern får köpa det som sägs från talarstolen i kommunfullmäktige! Men … kanske vore det bra om oppositionen inte namngav och citerade tidningen, utan bara ställde de frågor som de vill ha svar på.

Inga kommentarer: