tisdag 8 november 2011

Barn i regnbågsfamiljer

Med underrubriken … ”introduktion till ett metodmaterial för förskolepersonal.” och ”… ett seminarium om hur förskolan kan arbeta för att alla barn, oavsett livssituation ska känna sig delaktiga och bekräftade.”

Visst vet vi att familjer ser olika ut och barn lever i många olika familjebildningar … i går kväll fick vi frågan, vad är en familj?
Förskolepersonal och politiker från Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden var inbjudna. Klara från RFSL förmedlade utifrån ett material som tagits fram för att synliggöra barnen i regnbågsfamiljer. Det är ett treårigt projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden.
Ja, vad är då en familj? … Mer än en … vuxna och barn … känsla och kärlek … släktskap, blev några av svaren. Det diskuterades livligt och det hördes att många redan funderat över frågan. Nu gäller det att hålla diskussionen levande och involvera de som inte hade möjlighet att närvara.
För vi har ett uppdrag:
” … enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörlighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller funktionsnedsättning.”

1 kommentar:

Anonym sa...

Samtidigt som RFSL ofta säger att deras mål är att HBT personer (med familjer) skall accepteras som alla andra så vill de ha olika former av särbehandling.
Det går inte ihop och jag tycker att de skulle ta sina egna ord på allvar och sluta ses sig själva som ett särintresse.