tisdag 15 november 2011

Bekymmersamt ...! med återremitterat ordförandeval till Socialnämnden

Gårdagens kommunfullmäktige i höstmörkret har fått ett ref. i dagens Södermanlands Nyheter, men där finns inte ett ord om den fråga som nog var den viktigaste! Den 19 oktober lämnade socialnämndens ordförande in sin ansökan om att från den 1 november bli befriad från sitt uppdrag … i går blev hans avsägelse beviljad, och socialdemokraterna hade i går inget nytt förslag!

Socialnämnden den 18 oktober ställdes in, ärendebrist är den officiella versionen. På dagordning fanns Framtidsplanen för mandatperioden med budget för 2012 och en nödvändig diskussion om Liljedalshemmets framtid … alldeles tillräckligt för att fylla ett nämndsammanträde och det ska sägas … att det i går fanns flera versioner av varför nämndmötet ställdes in!
Inlämnandet av avsägelsen kom inte som en blixt från en klar himmel, utan även vi i oppositionen visste om det tidigare. Nu tjänstgör tillsvidare den i januari tillträdda 1:e vice ordförande från Miljöpartiet. Då inte bara för att ta hand om nämndsammanträden, utan ansvarar även för alla svåra ärenden som finns inom nämnden och han har dessutom jour dyngnet runt. Ett ansvarsfullt och krävande uppdrag … så vi från oppositionen föreslog att förra ordföranden Ingrid Jerneborg Glimne skulle väljas i väntan på att SVMP ”hittar en ny ordf.” Men så kunde man inte göra …!
Nästa tillfälle att välja ordförande i socialnämnden är 19 december … och innan nyår ska ärendet, Liljedalshemmets vara eller vad ska det vara i stället … vara klubbat.
Från oppositionen är vi djupt bekymrade över att socialdemokraterna inte hade någon ... som i går kunde väljas till ordförande i Socialnämnden!!!

Inga kommentarer: