måndag 28 november 2011

Guldskatter i "Svenska flottans huvudbas"

Just hemkommen från INKA-utställningen i Bergrummet på Skeppsholmen i Stockholm. Påfallande många av föremål har används för utsmyckning av Inkaindianerna.

Även vackra bruksföremål och en del ”krigiska” föremål fanns i bergrummet … ”Tunnlarna ingick ursprungligen i ett militärt försvar från 1939-40 för att användas under andra världskriget. Platsen var fram till 1960-talet en del av den svenska flottans huvudbas.”


”I INKA vänder vi blicken mot Sydamerika, till inkariket och dess föregångare. Fantastiska arkeologiska fynd av guld- och silver från Peru berättar historien om de gamla indiankulturernas unika relation till de ädla metallerna. Det är också berättelsen om jakten på El Dorado, det gyllene landet och spanjorernas erövring av inkariket.”
Ett bra sätt att känna historiens vingslag, eftersom många av oss inte kommer att kunna studera INKA-riket på plats i Peru. Man får en del insikt i det liv de levde, ett liv helt olikt vårt. Jag har kvar på näthinnan ... två deformerade kranier ... som deformerats med flit! ... barnens huvud lindades för att få "finare" form!

”Det är 50 år sedan guldföremål från inka visades i Stockholm senast och här ges en sällsynt möjlighet att se en unik samling, bland annat några av de allra nyaste fynden. De vittnar om en rik kultur och om den tekniska skickligheten hos den tidens guldsmeder. Dessa indiankulturer utvecklade under tusentals år ett unikt lokalt hantverk, till synes utan kontakt med andra kontinenters kulturer. Utöver guld visas också ett urval objekt i textil och keramik, liksom mumier.”

Hoppas att ni har möjlighet att se utställningen, den pågår till 12 februari 2012.

Inga kommentarer: