tisdag 22 november 2011

Och en överraskning utan förklaring ...!

Gårdagens Barn- och utbildningssammanträde visade med all tydlighet att det krävs en hel del av ledamöterna. Nio ledamöter, fem ersättare … nio kvinnor och fem män, varav 11 nya den här mandatperioden. Utsända handlingar och en hel del handlingar utmailade under veckan, visade på kraven … Men det var bara en liten träning inför genomläsningen av förskolors och skolors Kvalitetsredovisningar, som vi får i januari!
Extra mycket var det … eftersom november är den månad när vi går igenom våra styrdokument … riktlinjer för kulturskolan, förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem bland annat.

Vi fick en budgetuppföljning och vi beslöt om … ”Ny barnpeng” eller rättare sagt, vi ändrade barnpengen vi beslutade om förra månaden. SVMP ökade på barnpengen (pengen är den summa som fördelas till förskolorna per barn), trots att vi i Gnesta har en hög barnpeng jämfört med andra kommuner. I Alliansen ville vi hellre lägga de två miljonerna på Grundskolan ”för en höjning av kvaliteten i Grundskolan”, där vi ligger lägre än andra kommuner. Vi reserverade oss … skriftligt.

NU … till gårdagens överraskning!
Höjningen av barnpengen ansågs så viktig att ärendet ska vidare till både Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF). Det överraskande i SVMP:s bedömning är att … förra månaden beslöt vi också om  barnpeng, men då skulle den inte vidare till KS och KF, men nu när den ändras! …  

Inga kommentarer: