torsdag 10 november 2011

"Om företagande i Gnesta under 100 år"

Berättarkvällen är ett samarrangemang mellan Gnesta kommun, Frustuna hembygdsförening och Sörmlands museum.

Ett härligt initiativ … någon hundraåring kanske inte kommer! Men jag ska delta och kommer att ta med mej boken om
”Näringsliv i Södermanland”.

Boken är tryckt i en upplaga av åtta hundra exemplar, varav mitt är nummer 256 och framställt för Reparatör Ivar Andersson, Gnesta … min pappa.
C. Holmbergs Eftr.
Telefon: 67 … som är en egen liten historia. När vi så småningom skulle ha telefon hemma fick vi numret 567, som så småningom blev 10567, som är det telefonnummer jag har i dag! Ja, jag har haft det kvar sen jag var åtta!
"Företaget grundades 1907 av Claes Holmberg och övertogs 1933 av nuvarande innehavare Ivar Andersson. Under Claes Holmbergs tid omfattade rörelsen smidesverkstad, hovslageri och cykelverkstad och den drevs först utanför Sigtuna gård, innan flyttning till Ånsta, Gnesta ägde rum. År 1939 nedbrann den gamla verkstadsbyggnaden och då flyttade Ivar Andersson firman till nuvarande lokaler i Stensta, Gnesta.
Rörelsen omfattar numera reparationsverkstad för cyklar m. m. samt försäljning av cyklar, cykeldelar och tillbehör. Huvudleverantör av cyklar är A.-B- Nymans Verkstäder. Rörelsen sysselsätter tre anställda och den är ansluten till Sveriges Velocipedhandlares Riksförbund. Innehavaren, Ivar Andersson, har sedan 1929 ägnat sig åt cykelbranschen.
Ivar Andersson är född 1910, son till Ivan Åhlin o.h.h. Hilda f. Andersson, samt gift med Margit Wahlström.   Barn: Inga-Lill, född den 26 oktober 1942."

25 företag finns med i boken, som är tryckt 1944 ...
 

Inga kommentarer: