tisdag 8 november 2011

Har just upptäckt att jag blev invald i ...

”Mälardalsrådets planerings- och trafikutskott
som arbetar för att skapa en flerkärnig bostads- och arbetsplatsstruktur

För detta krävs ett miljövänligt och effektivt transportsystem.
 
Utskottet arbetar med att skapa ett gemensamt underlag för regional trafikplanering och för beslut om investeringar i regionens infrastruktur.
Utskottet arbetar för att utveckla möjligheterna till inflytande över investeringar i transportsystemet på regional nivå, samt för att underlätta resandet med kollektivtrafik genom samordning av lokal och regional kollektivtrafik och genom kollektivtrafikanpassad bebyggelseplanering.
 
Utskottet arbetar även för att skapa goda kommunikationer och infrastrukturell planeringssamverkan med regioner i främst mellersta östersjöområdet.”

Inga kommentarer: