tisdag 20 december 2011

De blev svaret skyldig ...

Gårdagens KF startade med julsmörgås och småvarmt, politiker och tjänstemän tillsammans … en trevlig tradition, även om jag håller med Ingrid Jerneborg Glimne om, att det vore trevligare om mötet var först och att man sen tillsammans avnjöt julmaten utan att ha en begränsad tid!
De flesta ärenden var vi alla överens om och det blev ingen diskussion ens.

Gnesta kommun hedrade sex guldmedaljörer
Några ärenden satte fart på oss ledamöter … sju personer var uppe i talarstolen, några av oss flera gånger … kommunfullmäktige har 31 ledamöter + ung hälften så många ersättare, undrar hur många som aldrig varit uppe!

Liljedalshemmet
Alliansförslag från kommunstyrelsen … beslöts att säga upp avtalet med Landstingsfastigheter, vilket betyder att den sista december 2012 måste frågan om boendet för våra äldre vara löst. Från Centerpartiet har vi sen flera år tillbaka framhållit att bäst vore att bygga nya lägenheter i markplan för våra äldre, men tyvärr har vi under åren inte lyckats övertyga de övriga. Ofta blir det bättre för alla om man bygger nytt i stället för att bygga ny verksamhet i ett gammalt hus!
Öronmärkningar
De 1,8 miljonerna vi i Alliansen yrkade på i kommunstyrelsen, blev ett beslut från majoriteten på 700 000 kronor till Socialnämnden för tidiga insatser på hemmaplan … bra att man nu pratat med varandra och nu avsätter pengar till satsningen som har varit så framgångsrik.
Ny barnpeng 2012
Om man gör ”en extra satsning” på förskolan, för att få färre barn i grupperna … måste man väl veta att hur satsningen ska genomföras???
Historien är den, att den nuvarande majoriteten väljer att nästa år göra extrasatsningen på förskolan, fastän Gnesta kommun i jämförelse med andra kommuner redan ligger högt, när det gället ”kostnad per inskrivet barn”, enligt Skolverket.. Medan kommunen ligger lågt på skolpengen på grundskolan, i jämförelse.
När nu majoriteten 2012 satsar två miljoner extra på förskolan för att minska antalet barn i barngrupperna, undrade jag vid gårdagens möte … dels vad man säger till skolans personal och dels hur man ska använda pengarna rent praktiskt? Vi har fullt på tätortens förskolor, nyttjar alla lokaler och har kö till förskolan!
Svaret var intressant … i år … har man satsat på grundskolan! Jaha!? Man har anställt personal till elevhälsan och satsat på skolbiblioteken … det var väl tur, eftersom det står i den nya skollagen att man SKA. Det hade vi i Alliansen självklart också gjort!!! ... och majoriteten har öppnat för årskurs 5 i Ytterskolorna!
Såå, den politiska ”satsning på grundskolan 2011” är att majoriteten höjt elevpengen för elever som går i skolor med mindre är 50 elever.
2011 års politiska satsning på grundskolan gäller … elever i Kvarnbackaskolan i Stjärnhov, Laxne skola, Dunkers Friskola och Lästringe Friskola.
Frågan kvarstår vad tycker skolans personal i Gnesta tätorts skolor?

På frågan om hur de två miljonerna i förskolan ska användas, rent praktiskt … både ordförande och vice blev svaret skyldig! Det finns helt enkelt ingen plan på hur … eller var satsningen ska göras. Förskolans budget för 2012 är på 56 408 000 kronor, av dessa ska två miljoner användas till gruppstorleksminskningen. Fortsättning följer således …


Alliansen reserverade sig skriftligt ...

Inga kommentarer: