måndag 26 december 2011

Ja, hur var det då att vara i opposition ...

Lite ovant, eftersom jag aldrig tidigare varit i ”opposition”! Men om jag ska vara allvarlig är det kanske allra svårast ”att inte få veta …”! Inte ens sån´t som händer i kommunen, som är ”opolitiskt”. Som vice ordförande i nämnden tycker jag allt att jag ska få veta om man ska tillsätta en ny rektor … …
För så här har vi i nämnden gemensamt bestämt:
Att … ”nämndledamöterna ska veta, innan man kan läsa händelsen i ”Expressen”! Ni som minns vet, när BoU-nämnden i Gnesta hade två helsidor i Expressen, och kanske vad det handlade om? Nå, Expressen är ju ovanligt, men vi i nämnden ska informeras innan nyheten finns i tryck i Södermanlands Nyheter.


Under mina dryga fem år som ordförande har jag jobbat efter den devisen och informerat ledamöterna så fort jag kunnat, men under 2011 har det saknats info till nämnden … vi har fått läsa SN, sökt efter informationen när vi hört något på byn eller sökt info sen vi läst i SN!

Det ser inte bra ut, när jag nu summerar … det har skapats onödig irritation och stämmer föga med den nuvarande majoritetens samarbetsmålsättningar! Det är inte meningen att man måste vara överens, utan bara informera om det som är möjligt.
Jag har ett Pressmeddelande daterat den 2010-10-19 … från S V MP. Målsättningarna är höga, detaljerade och innehåller många samarbetsord.
”Dialog, Långsiktiga hållbara beslut, Förbättringar av kollektivtrafiken, bredband i hela kommunen, Förbättrade äldreboenden, Förbättrad tillgänglighet för alla, Utredning och anläggning av en ny idrottshall, Ungdomsråd, Breddning av ungdomens hus och sist men inte minst: Öppenhet för breda politiska lösningar i väsentliga, strategiska frågor.”
Hittills har endast kallats till möte när det gällde … ”förbättrad kollektivtrafik” …, en fråga för alla sörmlänningar och där Länstrafiken visade hur busstrafiken kommer att förändras nästa år, partierna har haft remiss att svara på.
 … i övrigt har man gjort som socialdemokrater pläga, suttit på sin kammare och sen meddelat. I helgen har Mona Sahlin kritiserat den processen, men kanske gäller det bara partiledarval. Det får framtiden utvisa …
Men vi kan ju alla hoppas på, att ”Öppenhet för breda politiska lösningar i väsentliga, strategiska frågor” … inte bara blir en rad i ett pressmeddelande!

Inga kommentarer: