fredag 9 december 2011

En "reflektion" i stället för svar ...!?

Ann-Christin Alderbrant (S) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden   ”svarar” Jonathan Olsson (M) ledamot i samma nämnd i dagens Södermanlands Nyheter . Jag noterar att ordförande inte svarar på Jonathans insändare, utan endast lämnar en ”reflektion”!
Jonathans motion, fick ett positivt svar i kommunfullmäktige och när sen riktlinjerna var uppe på BoU-nämnden … fanns inte den positiva inställningen kvar. Han blev upprörd, med all rätt, över att kommunfullmäktige och BoU-nämnden gick i otakt. Men detta svarar inte ordförande på, utan …
… i SN i dag, kan vi läsa att den nuvarande majoriteten ” … utökar Kulturskolans budget för att ge mer utrymme för utveckling av Kulturskolan …”
Pengarna i majoritetens detaljbudget är 1 615 000 kr för i år och 1 802 000 kr för år 2012 … ”Förändringen mellan 2011 och 2012 beror på löneökningar samt en satsning på Kulturskolan med drygt 100 tkr.” … enligt majoritetens Framtidsplan!

Ja, och var ska satsningen, med drygt 100 tkr, göras?
På lärartimmar för de mindre barnen?

Inga kommentarer: