onsdag 7 december 2011

Hur ska majoriteten genomföra sitt löfte?

… det har vi inte fått veta!
För man kan väl inte uppta sammanträdestid i Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige med ett ärende som sen inte går att genomföra?

”Ny barnpeng godkänns för år 2012”, lyder beslutssatsen … MEN beslutet är att majoriteten satsar ”inom verksamhetsområde förskola i enlighet med nämndmålet att sträva efter att minska det genomsnittliga antalet barn/elever per personal i förskolans och grundskolans grupper.”

Lite fakta:
·        2010 hade vi 5,2 barn per årsarbetare inskrivna i förskolan.
Men det faktiska antalet var 4,2 barn per årsarbetare, enligt nyligen framtagna siffror.
·        ”I Gnesta tätort finns inga lediga platser i förskolan.” … enligt handlingarna till BoU-nämnden på tisdag. ”27 barn står i kö”, de kommer att få plats enligt kommunens hemsida ”i befintlig paviljong placerad vid Dansutskolan.”
·        Det finns platser på förskolorna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.

Frågan som saknar svar är … hur ska ”2 mkr för önskade satsningar” användas inom förskolan?
För löften utan substans och utan en genomförandeplan är inte mycket att hurra för!

Alliansens krav är att pengarna läggs på elevpengen, för att höja kvaliteten i grundskolan!

Inga kommentarer: