onsdag 28 december 2011

Fick jag svar direkt, eller?

... så ”Öppenhet för breda politiska lösningar i väsentliga, strategiska frågor” … inte bara blir en rad i ett pressmeddelande!”
… så avslutade jag bloggen för ett par dagar sen. Och i dag har jag läst Södermanlands Nyheter! Där säger kommunalrådet Johan Rocklind … ”Sen finns det synpunkter att vi skulle varit bredare i diskussionerna, men det är som det är och blir som det blir” …??? Vad menas? Har man skaffat tombola på kommunkontoret?
Så hur blir det med ”Öppenhet för breda politiska lösningar i väsentliga, strategiska frågor”? Det visar sig vid nästa dragning.
Sen Liljedalshemsfrågan
… i SN kan vi läsa: ”Historien om äldreboendet Liljedalshemmet når sitt slut då majoriteten beslutar att byggnaden ska renoveras, i stället för att nytt äldreboende byggs.” Det är som i visan ”inte sant”, man har endast tagit ett inriktningsbeslut, om jag läser handlingarna rätt.
I socialnämndens protokoll kan man i de fem beslutssatserna läsa ungefär vad den nuvarande majoriteten tänkt sig …
… ”bedrivs med inriktning om …
… ges uppdrag om att fortsätta se över framtida möjligheter …
Överlämna inriktningsbeslut till kommunstyrelsen för vidare ställningstagande om uppdrag och projektering
… skyndsamt åtgärda behov …
Återkomma till socialnämnden med förslag samt kostnader för detsamma.”
… inte kan jag läsa ut något beslut, utan nu väntar vi på vad kommunstyrelsen ska besluta … vem som får vilket uppdrag! Så tyder i alla fall jag beslutet från socialnämnden från den 29 november 2011.
* Centerpartiet vill att vi bygget ett nytt marknära boende till våra äldre, någonstans i kommun.

Inga kommentarer: