söndag 17 februari 2013

Dan före dan ...!

I morgon KF och handlingarna fodrar en ytterligare genomgång. Chills (Ungdomens Hus) återkomst till BoU-nämnden, borgensåtagande gentemot våra bolag och ett sista godkännande innan vi kan ändra hastigheterna, bara det ärendet har 59 sidor.
Bra med sänkta hastigheter för alla oskyddade trafikanter, vi vill ju att alla ska kunna cykla i stället för att ta bilen.

Så tre motioner som majoriteten inte gillar. Den första om Valfrihet i maten har jag skrivit om tidigare. Majoriteten vill inte lägga ut 50 000 kr för att de som har mat via hemtjänst ska kunna få mat från annan matleverantör emellanåt och få lite guldkant på helgen.
Den andra anses besvarad eftersom man redan tänkt göra delar av motionen … jaha!

Och den tredje besvarade motionen handlar om att FP vill att gångvägen från Gnesta Strand och upp mot kyrkan ska göras iordning snarast. Men SVMP säger att strandpromenaden ska byggas samtidigt med första bostadsetappen. Och när det bostadsbygget startar står skrivet i stjärnorna, men en bra gångväg behövs NU för alla som går från Frönäs gärde!
Trista svar på angelägna motioner!

Ett par medborgarförslag … ett om striktare regler för raketer och smällare och ett om en av mina hjärtefrågor Skolbussarna som åker Tingshusbacken upp till Frejaskolan.

Om bussarna stannade på Torget skulle eleverna få 10 minuter motion innan skolstart och alla skulle slippa avgaserna från alla dessa bussar … och helst skulle föräldrarna sluta skjutsa sina telningar uppför backen också!!! Ser fram emot en bra diskussion och kanske tar alla sitt förnuft tillfånga den här gången!

Ny motion, Samverkan mot klotter från KD … och sist men inte minst Alliansmotionen, Utreda möjligheterna till annan lösning för reningsverket i Laxne! Det kommer att bli diskussion om vem som sagt vad/när och sant/osant!!!

Inga kommentarer: