torsdag 21 februari 2013

"Ett brev betyder så mycket ..."

Länsstyrelsen sa JA, vi får våra Leaderpengar och kommer att starta upprustningen av Vattentornet så snart vi fått vårt avtal med kommunen …... fick också kallelse till årsmöte med Frustuna Hembygdsförening, med bild på Vattentornet och texten "Gnestas stolthet!" på kuvertet, med dagens post.

Bli medlemmar, i Vattentornsföreningen, ni också!

Inga kommentarer: