tisdag 26 februari 2013

Mål, mått och Familjecentral ...

I går Barn- och utbildningsnämndens sammanträde. Två nya ledamöter i vår alliansgrupp på sex personer. Känner att det blir bra … dagordningen ganska omfattande med både en revidering av årets budget och årsredovisningen från 2012 … dessutom ny Skolplan, med färre mål men med massor av mått.
Det är väldigt tvetydigt att ha så här många mått, för när jag nu läser i årsredovisningen …

”Styrsystemet i Gnesta kommun bygger på en hög ambitionsnivå, vilket innebär att samtliga mått måste förbättras mellan uppföljningstillfällena för att målet ska anses uppfyllt.

Den höga ambitionsnivån i kombination med de många olika måtten innebär att det är svårt att uppfylla målen totalt och nämnden redovisar därför måluppfyllelsen utifrån bedömning av samtliga mått inom respektive mål.”

Dessa två meningar i årsredovisningen föranledde en längre diskussion, eftersom jag tycker att det är den kursiva meningen som ska gälla … ifrågasatte jag varför så många mål ansågs uppfyllda, när nu inte alla måtten var uppfyllda.

Men, det är den andra meningen som gäller! … känns som ett osäkert sätt att mäta om man har uppfyllt målen … men NU fokus på Framtidsplan 2013 – 2015 med nya mål och en massa mått!

Så tog Familjecentralen ytterligare ett steg framåt, vilket är glädjande. Vi gav förvaltningschefen i uppdrag att hyra den gamla Apotekslokalen, för att där ha en Öppen Förskola som kommer att öppnas i augusti 2013. Hoppas att även Socialnämnden tar beslut om sin del snarast, så att vi kan få en Familjecentral med alla delar.
Landstinget har länge önskat en, men vi har varit lite långsamma i kommunen … men nu!

Inga kommentarer: