fredag 8 februari 2013

Lärande samverkan och frigående höns ...!


"Lärande samverkan i Gnestas förskolor och skolor"
”Projektet "Lärande samverkan i Gnestas förskolor och skolor" har tilldelats 6 575 890 kronor från Europeiska socialfonden. Pengarna ska gå till kompetensutveckling för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen samt Kostenheten.
Personalen kommer att erbjudas både individuell och gemensam kompetensutveckling inom en rad områden, bland annat jämställdhet, likabehandling, kreativt skapande och lärande samt pedagogiskt ledarskap.
En viktig del av satsningen är att öka samverkan mellan olika verksamheter inom förskola, skola och vuxenutbildning.
Projektet påbörjas i höst och pågår fram till hösten 2013.” enligt kommunens hemsida.

Till projektet är knutna två följeforskare, som nu hade gjort intervjuer för att utröna om vi är på rätt väg eller om det finns frågetecken som måste rätas ut innan projekttiden går ut.
Med på workshopen var förvaltningens chefer, facklig representant och två vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

En oerhört intressant eftermiddag där jag fick klart för mej hur mycket som gjorts inom projektets ram. Nu jobbas det vidare … jag återkommer säkert när projektet landats.Hemma igen efter en bilfärd i ett vackert nysnöat landskap bar det av till Ekhofs säteri. De har byggt ett ”hönshus” för 30 000 frigående höns. Ja, hönsen hade inte kommit, men vi fick veta ”precis hur hönsen skulle bete sig”! De får röra sig fritt i sitt trevåningshus och med ljusets hjälp ska man sen få hönorna att lägga äggen på bandet, som transporterar äggen ”till kartongerna”! Hönsvåg ...

Inga kommentarer: