tisdag 19 februari 2013

"Gnesta folkomröstar inte"!

… rubrik från dagens Södermanlands Nyheters referat från gårdagens kommunfullmäktige. Ja, rubriken är alldeles sann. SVMP röstade för sitt eget förslag, att bara köpa in en utredning … men sen inte ha någon folkomröstning i syfte att byta län 2015.

Frågan är vad man ska med en dyr utredning till, som knappast är aktuell om fyra år!?
Man kan inte gå fort fram, sa SVMP. ”Ska vi skynda oss eller ha en ansvarsfull process?” ”svårt att ha en seriös omröstning, frågan är om vi ska ha en oseriös omröstning?” ”Vet ju inte om utredningen ger information!” ”Det finns gluggar i Trosas informationsmaterial” o.s.v. ………………

När nu SVMP inte vill byta län, säg det då! … ge oss ert skäl! … för den här låtsasleken har ingen glädje av. … och någon ny fråga är ju inte länsbytesfrågan, den har pågått i 15-20 år!

Chills organisationsflytt till Barn- och utbildningsnämnden fanns inga synpunkter på i KF … Beslutades om nya hastighetsbegränsningar i alla våra tätorter … Lokala ordningsföreskrifterna återremitterades … Motionen om Valfrihet i maten i Gnesta, är helt i linje med Socialnämndens mål … men avslogs … Medborgarförslaget om att låta skolbussarna stanna på Torget, ska Barn- och utbildningsnämnden besluta om!

Så var det då vår motion om reningsverk eller annan lösning i Laxne, som egentligen bara skulle anmälas. Men Nämndordförande (S) gick upp ”och skulle förklara eller försvara deras handlande”.
Så var det igång … vem fick veta vad/när och i så fall varför kunde inte alla informeras samtidigt! Det blir konstigt när presentatören av det nya förslaget först kommer in på presidiemötet, blir utmotad och får vänta utanför tills Alliansens vice ordförande (C) har gått ifrån mötet.

Det var onödigt att krångla till det, eftersom avloppsfrågan i Laxne måste få en snar lösning.


Inga kommentarer: